Enrique Moreno Cárcel / Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
 

Especialitzat en la concepció i càlcul d'estructures, ha format part d'equips multidisciplinaris dins del camp de l'enginyeria civil, l'edificació i l'urbanisme. En l'actualitat, una evolució natural en la seua experiència professional i una formació contínua li han conduït a la consolidació d'Iberproex, entesa des de la direcció d'equips de treball. El seu marcat interés pel contingut teòric que subjau en el càlcul d'estructures li porta a interessar-se contínuament per l'estat actual de l'art en esta matèria, aconseguint d'esta manera una gran qualificació en el maneig dels conceptes que els donen suport, de la comprensió del seu funcionament i del potent software associat per al seu disseny i verificació.

 

El procés d'internacionalització en què es veu immersa l'empresa en què desenrotlla els seus treballs, eleva el grau de singularitat i complexitat de les obres, sent l'estranger on es desenrotllen i construïxen les últimes obres projectades per Iberproex.