IBERPROEX posa al servei dels clients tota l'experiència dels seus integrants per a avaluar i assessorar qualsevol idea o projecte, així como estudiar-ne la viabilitat tècnica i econòmica.

IBERPROEX està especialmente compromés amb les polítiques d'optimització de recursos i estalvi energètico. De fet, són dos dels seus objectius prioritaris a l'hora de projectar i aconsellar els clients.

CONSULTORIA TÈCNICA DE LLICÈNCIES

  • Grans superfícies o centres comercials.
  • Edificis d'oficines.
  • Edificació singular o complexa.
  • Sector terciari i dotacional.
  • Residencial público i privat.
  • Polígons o grans establiments industrials.

 

Assessorament tècnic Corporacions locals i ajuntaments
Auditories energètiques Edificació residencial, administrativa, comercial i industrial
Estudis d'eficiència Estalvi energètic i ús d'energies alternativas. Optimizació dels recursos d'edificis i indústries.
Implantació de sistemes d'energies renovables Plans de viabilitat segons el marc legislatiu actual.
Direcció i gestió integral de les obras

Seguiment tècnic i econòmic.

Coordinació de Subcontractes.

Plans i Documentació As-Built.

Tramitació de llicències.