• Electricitat, en alta i baixa tensió; centres de transformació; il·luminació i allumbrat interior, exterior i públic; xarxes de distribució elèctrica.
  • Disseny de sistemes de gestió integral de l'edifici. Estudi d'entrades i eixides, programació, instal·lació de centrals de control.
  • Programació d'autòmates per a processos industrials.
  • Instal·lacions d'energies renovables: Captació d'energia solar tèrmica i fotovoltaica en horts solars, edificis i naus industrials, plantes biogàs, minicentrals hidroelèctriques.
  • Instal·lacions de telecomunicacions.
  • Protecció activa i passiva contra incendis. Càlcul hidràulic d'elements de protecció (BIES, ruixadors, hidrants), sistemes de detecció i alarma.
  • Climatització, Calefacció i ACS.
  • Ventilació, extracció mecànica i detecció de CO.
  • Fontaneria, sanejament i depuració.
  • Gas natural i GLP. Depòsits i distribució de productes petrolífers.